Českoslovenští dobrovolníci Green & Blue se opět vydali čistit kladiště mořských želv karet obrovských, pravých a kožatek do státní rezervace na ostrov Bangkaru v souostroví Pulau Banyak.

Čekala je mimořádně záslužná a také fyzicky náročná práce, kdy během tří dnů vyčistili a odvezli 100 velkých jutových pytlů, které se podařilo naplnit plastovými odpadky. Znovu je čekalo nošení pytlů přes prales, náročné naloďování v příbojových vlnách, či dlouhé hodiny na přímém tropickém slunci na plážích. V nočních hodinách patrolovali na plážích a střežili želví snůšky před pytláky a zároveň měli možnost pozorovat karety obrovské při kladení vajec do písku.

Všem dobrovolníkům patří nejen dík, ale též velké uznání za tuto činnost, která není v ceně dobrovolnického programu, ale rozhodně stojí za to.