V červenci 2019 se podařilo uvést v provoz protipytláckou hlídku Blue Patrol na ostrově Bangkaru.

 

Osmi členný tým se zde střídá po 10ti dnech ve dvou čtyřčlenných hlídkách. Mají k dispozici hlídkový člun s motorem, byla zrekonstruována strážní stanice a velkou podporu činnosti zde odvádějí čeští a slovenští dobrovolníci.

Celý červenec zde operoval první dlouhodobý dobrovolník Honza Holeček, který zde odvedl kus práce. Celá aktivita se zajíždí a na konci září by se zde měl krátkodobě zabydlet Zbyněk Hrábek a pokračovat ve výcviku týmu. Blue Patrol střeží nejen želví kladiště na pláži Amandanga beach, ale provádí též 1x za 10 dní námořní hlídkové akce kolem ostrova Bangkaru se zaměřením na kontrolu rybářských lodí.

Celé letní dobrovolnické turnusy byly zároveň dobrovolníky čištěny pláže na Bangkaru. Z ostrova se odvezlo …. jutových pytlů plných plastových a jiných odpadků. Taktéž byly z pláží uvolňovány a odnášeny vyplavené kmeny stromů, jenž bránily želvám v kladení vajíček. Velmi důležitým úkonem bylo rozčlenění želví pláže na sektory pro přehlednější monitoring kladení a líhnutí snůšek. Díky stovkám přispěvatelů se daří financovat Blue Patrol, ale stále to ještě nepokrývá měsíční provoz, který musíme podporovat z jiných finančních fondů spolků Prales a Oceán dětem. Tímto vás žádáme o podporu a spolupráci.