Projekt Blue Life se posunuje do další očekávané fáze, kterou je mobilita na moři a schopnost čistit podmořský svět za pomoci potápěčské výstroje. V červnu 2017 došlo k zakoupení motorového laminátového člunu s motorem 40 Hp (sponzoři budou zviditelněni následovně). Mobilita na moři se pro nás stává novou možností k čištění pláží a objevování okolních ostrovů. Zároveň jsme získali od sponzorů finanční prostředky na zakoupení vysokotlakého kompresoru a 2 potápěčských lahví, což je základ pro zahájení čištění korálových útesů a podmořského světa.

Během srpna 2017 dojde k prvním akcím, které si bereme pod taktovku a osobně tuto aktivitu zahájíme. V průběhu roku 2017 dojde k oslovení potápěčské komunity, center, potápěčských škol a výrobců potápěčské výstroje, aby pomohli společně vybavit Blue Life dobrovolnické centrum a umožnili nám čistit podmořský svět s kvalitní výstrojí.

Garantem této činnosti je instruktor potápění s více než 5 000 ponory v Indopacifiku, tedy Milan Jeglík, předseda Spolku Prales dětem a zakladatel Blue Life. Jak sami vidíte, Blue Life jede a rozvíjí stejně rychle jako tomu je u projektu Green Life. Díky všem, kteří se připojili a podporují tuto cestu. Sponzoři člunu i kompresoru budou zveřejněni na webu.