Všichni víme, že korálové útesy umírají. Důvodem jsou však nejen klimatické změny, jako oteplování, či okyselování oceánů, ale také mořská hvězdice trnová koruna. Kde se tento živočich objeví a přemnoží, tak začíná apokalypsa pro korálové útesy.

Takto již řadu let ubývá korálů na Velkém bariérovém útesu v Austrálii a zatím se nenašlo žádné rozumné řešení, jak trnové koruny eliminovat, než jejich sběrem, očkováním octem a fyzickou likvidací. Je to smutný příběh nás lidí, kteří jsme během posledních 50ti let téměř vyhubili jejich přirozené nepřátele, tedy velké mořské mušle tritónky, které se jimi živí. Dále je přelovován oceán a výrazně ubývá populací ryb v pobřežních oblastech, včetně korálových útesů. Zmenšování rybích populací má za následek, že rybářské komunity začínají ve velkém lovit i korálové druhy ryb, čímž totálně destabilizují celý ekosystém.
Trnová koruna dokáže za svůj život vyprodukovat miliardy larev, kterými se běžně živily ryby na útesech. Pokud však ryb ubylo, tak opět zmizel další důležitý prvek redukce těchto destruktivních hvězdic.

Jedna trnová koruna dokáže za rok sežrat 3 -10 m² korálového útesu, tedy zabije všechny žijící polypy, čímž korál vybělí a ten se postupně rozpadne.

Další problém pro korálový útes je zarůstání korálů nežádoucími řasami, které velmi vítají oteplení moře. Útesové druhy ryb tyto korály od řas čistily tím, že je ožíraly, což dnes opět neplatí v té míře, jakou by korálový útes potřeboval. Díky člověku, díky rybářským komunitám a rybolovnému průmyslu jsme dokázali dostat korálové útesy doslova na lopatky. Poslední ranou do vazu těmto unikátním a veledůležitým bezobratlým živočichům, jakými polypi bezesporu jsou, je přemnožení trnových korun.

 

Na projektu Blue Life jsme v souostroví Pulau Banyak  na Sumatře  takový problém objevili v loňském roce a letos jsme se rozhodli přijít s pokusem o řešení. Tisíce hvězdic trnových korun se zde plazí po korálové drti a hledají další a další živé korálové útesy, aby je sežraly a zlikvidovaly. Metr po metru se posunují a vy vidíte na vlastní oči postupující katastrofu, která má za následek finální zničení celého korálového ekosystému v tomto souostroví, které je navíc chráněnou státní rezervací. Letos v lednu jsme tuto katastrofu oznámili státní ochraně přírody BKSDA a obratem jsme byli požádání o pomoc při řešení tohoto problému. Vzhledem k faktu, že jsme jedinou organizací na Pulau Banyak, která disponuje potápěčskými výstrojemi a má zkušené potápeče, tak nebylo co řešit a my podali pomocnou ruku při ochraně korálových útesů.
V druhé polovině února 2019 jsme zahájili s dobrovolníky první průzkum korálových útesů u ostrova Sikandang a s hrůzou jsme zjistili masivní napadení celé oblasti trnovými korunami. Během několika týdnů a dvou dobrovolnických turnusů jsme jen v jedné části u ostrova Sikandang vylovili z útesů okolo 750 trnových korun. Sběr hvězdic byl opakovaný a vždy se trnové koruny na útesu objevili znovu.
Dne 23. února 2019 proběhla masivní akce ve spolupráci s místními lidmi z vesnice Ujung Sialit, kdy jsme vyhlásili akci na sběr trnových korun na mělčinách v oblasti mezi ostrovy Asok a Tuangku. Lidé za sběr jedné hvězdice získali odměnu 3 000 Rupií (4,8 Kč) a nejlepší tři posádky získaly finanční odměny v hodnotách 1 milion Rupií, 800 000 Rupií a 600 000 Rupií. Motivace byla tedy veliká.  Během tří hodin zde bylo nasbíráno 4 115 trnových korun, které byly zakopány do jam na ostrově Asok.
Tyto akce budeme opakovat v průběhu tohoto roku ještě několikrát v dalších oblastech a zároveň budeme monitorovat korálové útesy, jejich stav a obnovu tam, kde trnové koruny zmizely díky sběru. Bude-li výsledek uspokojivý a bude-li nutné pokračovat, tak budeme konat. Ukáže-li se, že již trnové koruny nejsou hrozbou a jejich počet je stabilizován, bude od jejich sběru a likvidace upuštěno.
Součástí této mise bude též vzdělávání a osvěta na místních školách a v rybářských vesnicích, která bude zacílena na omezení rybolovu na korálových útesech a vytvoření chráněných nerybářských zón v souostroví Pulau Banyak. Dále budujeme v souostroví síť kotevních bójí, aby nebyly lodě kotveny na kotvách na korálových útesech. Takto jsme v březnu u ostrova Sikandang umístili 5 kotevních bójí.

Na závěr bychom chtěli podotknout, že likvidace trnových korun není vnímána jako zábava, ale jako nutnost. Někteří dobrovolníci umisťují na sociální sítě fotografie s trnovými korunami napíchnutými na jakýchsi oštěpech, což je běžný způsob jejich sběru. Jejich úsměv neznamená radost, ale vědomí, že pomohli korálovým útesům. Nejsme odpovědní za některé komenty, které se u fotografií objevují. Tímto bych chtěl požádat všechny zanícené ochránce zvířat, mezi které se řadíme i my, o zachování klidu a zdravého rozumu.

Přemnožená trnová koruna je mimořádně nebezpečný živočich pro celý vysoce zranitelný korálový ekosystém. Nebudeme-li na jejich přemnožení a invazi včas reagovat, můžeme tím vědomě zničit poslední zbytky zdravých korálových útesů, čímž bude zlikvidován útesový domov pro stovky a tisíce dalších živočichů a řas, kteří jsou na korálovém společenství závislí.

Děkujeme za pochopení a podporu!