Světový problém odpadů

Ročně lidstvo celého světa vypustí do oceánů přibližně 80.000.000 tun odpadků, které zamořují dramaticky oceán a vytvářejí obrovská ložiska odpadů, které se postupně rozpadají na mikroskopické částečky a stávají se součástí planktonu. Ten pak konzumují ryby, jejichž organismy jsou doslova zamořeny plasty a jinými jedovatými látkami, které pak končí na lidském talíři jako „zdravý“ zdroj živočišných bílkovin (upozorňujeme, že člověk dokáže růst a žít i na plnohodnotných rostlinných bílkovinách). Náš každodenní způsob života ovlivňuje život v oceánech a to i přesto, že tady žádný nemáme. Obrovské množství plastových odpadků, vznikajících z obalové techniky, zamořují tento svět. Každodenní nákupy a nové a nové plastové sáčky, či obaly jen roztáčejí kola celosvětové mašinerie výroby plastových výrobků.

 

 Je třeba nalézt etiku k Zemi:

 

  • Minimalizovat obalové materiály ze supermarketů

  • Nosit si do obchodu své pytlíky na zboží

  • Neodhazovat odpadky mimo odpadkové koše

  • Vychovávat děti ke vztahu k přírodě a etickému chování vůči Zemi

  • Nakupovat výrobky z recyklovaných materiálů

 

 

Problematika znečišťování oceánů se týká i vnitrozemských států, poněvadž všechny řeky tečou do moří a oceánů! Navíc obrovské množství lidí z vnitrozemských států jezdí na dovolenou k moři a jejich chování zde sehrává významnou roli ve znečišťování oceánů. Masová a komerční turistika je jedním z obrovských znečišťovatelů světových oceánů, aniž by si to lidé uvědomovali.

Projekty na odplastování oceánů začínají vznikat…ale ruku v ruce musí jít i naše osobní změna v životě. Nenechávejme to na druhých, začněme u sebe … a třeba ještě dnes.