VÝZNAM A OHROŽENÍ KORÁLOVÝCH ÚTESŮ

Korálový útes je živý a skládá se z milionů drobných živočichů, takzvaných polypů, kteří si vytvářejí vlastní vápenité schránky, z nichž vznikají roztodivné korálové útesy. Korálové útesy jsou mimořádně důležitým podmořským ekosystémem v oceánech. Pohlcují z mořské vody oxid uhličitý a vytvářejí důležitý úkryt pro mořské živočichy. Jsou to jakési mořské školky, kde se ukrývají nejenom mladé ryby.

 

Tam, kde se moře a oceány dotýkají kontinentů a ostrovů, vzniká nejdůležitější prostor pro růst korálových útesů. Jsou to ty nejbohatší oblasti pro život v mořích. Korálové útesy potřebují k životu dostatek světla, tedy rostou především od hladiny do hloubky 50ti metrů. Dále je nutná čistota vody, bez zbytečných kalů a drobných částic písku, tedy sedimentů. Velmi důležitá je teplota vody, která by neměla dlouhodobě klesat pod 21 ⁰C a zároveň by neměla přesáhnout 38 ⁰C. Oba extrémy jsou pro korálové útesy nebezpečné.

Když dojde k dlouhodobému extrému teplot na korálových útesech, tak miliony drobných živočichů, kteří si budují vápenité schránky, je opouštějí a vydávají se hledat nová vhodnější teritoria. Dochází k bělení korálů, takže korálový útes vypadá jako bílé torzo korálových koster. Pokud se neosídlí prázdné korálové schránky do několika měsíců, tak se postupně rozpadají, až z nich zůstane jen šedobílá korálová drť a nakonec bílý korálový písek.

Drobným živočichům, kteří budují korálový útes, říkáme polypi. Polypi žijí v symbióze s barevnými mořskými řasami. Tyto řasy dávají korálům jejich nádherné barvy. Korálový útes je velmi důležitý, poněvadž pohlcuje oxid uhličitý z mořské vody a vytváří tolik potřebný úkryt pro paryby, ryby, bezobratlé živočichy i mořské plazy a savce. Korálový útes je v podstatě ohromných podmořským městem plným života.

 OHROŽENÍ KORÁLOVÝCH ÚTESŮ

Korálové útesy jsou ohrožovány oteplováním oceánů, rybolovnými praktikami, jako jsou vlečné sítě, či lov dynamitem, těžbo korálů pro výrobu cementu, okyselováním oceánů, znečištěním chemickými látkami a povodněmi, které přinášejí do moře z pevniny mnoho sedimentů a kalů. Korálové útesy jsou v turistických oblastech ohrožovány kotvením lodí a nešetrným přístupem turistů, šnorchlařů a potápěčů, kteří se chovají neohleduplně k tomuto unikátnímu a vzácnému nejbohatšímu ekosystému planety Země. Jakýkoli dotek, či šlápnutí do korálového útesu jej ničí a láme, jakýkoli suvenýr z korálů zakoupený na ozdobu, jej zabíjí.

Příroda promlouvá: Ian Somerhalder jako Korálový útes

Zničený korálový útes vlečnými sítěmi.

Zničený korálový útes výbušninami.

Zničený korálový útes po výbušninách.

Pokud se s námi ztotožníte na nutnosti ochrany korálových útesů, tak je zde několik zajímavých tipů:

  • NEŠLAPAT – nešlapejte na korálové útesy, můžete se nejen poranit, ale podílíte se na jejich zničení. Během šnorchlování si nestoupejte na dno tvořené korálovým útesem. Stoupejte pouze na kameny, či písčité dno. Je to bezpečnější pro korál i pro vás.

  • NEKUPOVAT A NESBÍRAT – nekupujte suvenýry a šperky z korálů, a ani je nesbírejte jako suvenýry, i přes fakt, že najdete jejich mrtvé vybělené schránky na plážích. Na většině letišť světa s tímto druhem neetického suvenýru můžete mít problémy se zákonem a můžete být reálně označeni za pašeráka chráněných živočichů a zaplatit pokutu. Korál je veden v CITES seznamu ohrožených druhů živočichů a to platí i pro jejich mrtvé schránky.

  • NELÁMAT – někteří skutečně hloupí turisté jsou schopni dokonce lámat živé korálové útesy kvůli suvenýrům. Je to zcela neomluvitelné!

  • NEKOTVIT NAD KORÁLOVÝMI ÚTESY – nekotvěte s lodí nad korálovými útesy, poněvadž tím způsobíte doslova katastrofu na mořském dně. Využívejte vyvazovacích bójí, navažte se na druhou loď, nebo nalezněte bezpečné kotviště bez korálových útesů. Pokud se zachytíte kotvou o korálový útes, nervěte to násilím, ale ponořte se s výstrojí a uvolněte kotvu ručně.

  • NESAHAT A POZOR NA PLOUTVE – mnoho potápěčů, či šnorchlařů má chuť si na vše pod mořskou hladinou sáhnout. Zaprvé se můžete o korálový útes požahat, či poranit, zadruhé jej můžete vážně poškodit. Prohlížejte, obdivujte a nesahejte. Dávejte si dobrý pozor na vaše ploutve, ať s nimi nekopete do korálových útesů, které tím můžete zbytečně poškozovat. Uvědomme si, že korál roste velmi pomalu a naše drobná chvilková nepozornost může zničit stovky a tisíce let přírodního procesu a růstu.

UPOZORNĚNÍ:

v některých televizních dokumentech vidíte projekty na obnovu korálových útesů za pomocí ocelových konstrukcí s přívodem elektrického proudu. Osobně jsem se podílel na takovém projektu v Tulambenu 2003 – 2004 a dospěl k závěru, že je to nefungující program. Korálové útesy tyto konstrukce neobrůstají, ale jsou tam skládány z ulámaných korálů. Samotný růst je velmi pomalý a nebylo by možno dokázat lidem pozitivní výsledky v tak krátkém čase několika desítek let. Tyto konstrukce jsou umisťovány v mělkých vodách, kde často samotný růst narušuje vlnobití. Začátek projektu je vždy velmi slibný, protože po připojení na el. proud 12 V dochází k velmi silnému a rychlému nárůstu vápence na kovovou konstrukci, která je slibným podkladem pro zachycení se migrujících polypů, jenže po odpojení napájení tyto vápnité nárůsty velmi rychle zarůstají invazními zelenými mořskými řasami, které znemožní růst korálů. Tyto projekty ukáží svůj přínos po mnoha desítkách let. Ve skutečnosti tyto konstrukce slouží jako umělé útesy a úkryty pro ryby, čehož velmi často využívají místní rybáři k rybolovu.